Tegn HMS-avtale

(Oppdatert: 06.01.2021)

Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving, kan du tegne HMS-avtale.

Vi møter deg - i ditt arbeidsmiljø! 

Gjennom rutinemessig oppfølging hjelper din HMS-rådgiver deg med å kartlegge arbeidsmiljøet på gården og finne løsninger på din arbeidsrelaterte utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS / KSL-system på gården. 

Vi er din bedriftshelsetjeneste og du får jevnlig oppfølging av din arbeidshelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller til helsekontakt hvert 3. år og i tillegg kan du selv bestille en konsultasjon til bedriftslege, sykepleier eller fysioterapeut pr. år, uten ekstra kostnad. Om det oppstår og kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Andre tjenester:

  • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom / ulykker / tilrettelegging
  • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning
  • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT

Tegn HMS-avtale

Gå til avtaleskjema

 

Dette inneholder HMS-avtalen:

• HMS-besøk på gården tilbys hvert 3. år
• Hjelp for å utarbeide handlingsplan for HMS for din gård
• Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten tilbys hvert 3. år
• Ekstra konsultasjon ved bedriftshelsetjeneste ved behov
• Ekstra HMS-bistand ved forespørsel
• Nyhetsbrev seks ganger i året
• Telefonveiledning om HMS-spørsmål
• Krisebistand når det virkelig gjelder
• Ekstra HMS-besøk til medlemsspris
• Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
• Rabatterte kursFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.