Anna Voien Aaby

Anna Vøien Aaby

Rådgiver landbruksbygg
NLR Øst
Vestre Huggenesvei 111, 1580 Rygge
Landbruksbygg

Dette kan Anna hjelpe deg med:

Anna er rådgiver innen landbruksbygg. Hun er utdannet sivilagronom og etolog. Hun hjelper deg gjerne med prosjektering av landbruksbygg, og har mye kunnskap innen husdyrproduksjon.

Hun har skrevet bacheloroppgave om ku og kalv i melkebesetninger som resulterte i en publisering

>Les publiseringen her