Lokale

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Her får du en oppdatert oversikt over aktuelle ugrasmidler og blandinger.

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet. Ugrasharva er da det beste redskapet vi har for direkte mekanisk bekje...

Les mer ›

Plantevernberegneren 2016

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer. Her kan ulike middel og doseringer legges inn på forhånd og skrives...

Les mer ›

Plantevernberegneren 2016

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer. Her kan ulike middel og doseringer legges inn på forhånd og skrives...

Les mer ›

Falskt såbed til grønnsaker

For å trigge ugraset til å spire kan en bruke falskt såbed. Brukt over tid kan dette redusere ugrasbanken i jorda.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Utvintring av enga og reparasjon av enga

Snøen har nå gått de fleste stedene og det er på tide å sjekke hvordan overvintringa av eng har gått.

Les mer ›

Bladgjødsling til grønnsaker og potet

Under finner du innleggene som ble holdt på kurset i bladgjødsling og potet på Huggenes den 16. mars 2016.

Les mer ›

Optimal utfodring av lokaltdyrket proteinfoder – trenger vi varmebehandling?

Artikkelen viser til et svensk forsøk, som ble publisert på Grovfoderkonferansen, Umeå 2015.

Les mer ›

Grøfting av leid jord

Her presenteres en avtaleform som noen medlemmer har inngått for grøfting av leiejord

Les mer ›

Mat jorda og få mat igjen!

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp. Et aktivt jordliv vil dra karbon lenger ned i det dype jordsjiktet,...

Les mer ›

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Vellykket oppstart av andelslandbruk

Oppstarten av andelslandbruk var som å puste liv i en gammel drøm. Den første sesongen ga masse grønnsaker og fornøyde andelseiere. Nå går de for utvidelse.

Les mer ›

Eie eller leie jord?

Skal du eie eller leie jord? Og hva skal du betale for den?

Les mer ›

Intervju med fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hva gjør fylkesmannens landbruksavdeling for å holde på jordbruket der byene vokser? Hvor viktig er akershusbonden? Og hvilken rolle har egentlig Fylkesmannen ovenfor bøndene?

Les mer ›

Vekstplanlegging, har du planen klar?

Gården er en stor ressurs som en både på kort og lang sikt ønsker å forvalte best mulig. Legger du en plan for vekstsesongen vil du kunne fordele arbeidsbelastningen, redusere risikoen ved utfordrende...

Les mer ›

Erosjon fra høstkornarealer

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Les mer ›

Biogjødsel fra matavfall

Biogjødsel fra matavfall er en verdifull ressurs, spesielt på gårder som ikke har husdyr. Gjødsla inneholder mye lett tilgjengelig nitrogen som utnyttes best når den brukes tidlig i vekstsesongen.

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side