Lokale

Dekningsbidragskalkyle korn 2020

25.11.2020 (Oppdatert: 26.11.2020)

Har du regnet på dekningsbidraget for 2020, nå som kornet er i hus, og/eller på mølla? Ved hjelp av vår dekningsbidragskalkyle kan du regne ut dekningsbidrag på hvert enkelt kornslag.

Les mer ›

Halm – ulike behandlingsmetoder

04.09.2020 (Oppdatert: 22.09.2020)

Halm er et supert substitutt til grovfôrrasjonen til dyr som ikke trenger så mye energi, men har behov for vomfyll og sysselsetting.

Les mer ›

Litt om føring av vannjournal i plantevernjournalen

17.06.2020 (Oppdatert: 18.06.2020)

En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal.

Les mer ›

Velg riktig verneutstyr

29.05.2020 (Oppdatert: 04.06.2020)

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr!

Les mer ›

Hvor tett er enga?

19.05.2020

Tettheten mellom plantene i enga er med på å avgjøre avlingsnivået. Om våren bør en alltid vurdre tettheten for å avgjøre om en bør vedlikeholdsså enge eller ei.

Les mer ›

Ugrassprøyting i vårkorn

11.05.2020 (Oppdatert: 20.05.2020)

Aktuelle plantevernmidler i vårkorn.

Les mer ›

Oppdatert brukerveiledning for VIPS-ugras 2.0

30.04.2020

VIPS-Ugras 2.0 er en ny versjon av verktøyet. Det inneholder nye beregninger og tilpasninger, men har ellers mye av det samme innholdet som gamle VIPS-Ugras.

Les mer ›

Oppdatert dyrkingsveileder for erter

28.04.2020

Vi har oppdatert dyrkingsveilederen for erter til modning.

Les mer ›

Plantevernplan potet

23.04.2020 (Oppdatert: 24.04.2020)

Her finner du oppdatert plantevernplan for potetdyrking. Vi venter enda på svar om Spotlight, og oppdaterer så snart vi får det.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

16.04.2020 (Oppdatert: 17.04.2020)

Når veksten er i gang, er det tid for ugrasbekjempelse. Husk å sjekke temperaturkrav til midlene. Her finner du en oversikt over aktuelle midler og blandinger.

Les mer ›

Plantevern 2020 grønnsaker på friland

02.04.2020

Oversikt over tilgjengelig plantevern for grønnsaker 2020 er klar. Plantevern 2020 for grønnsaker på friland er laget i samarbeid med grønnsaksrådgiverne i NLR.

Les mer ›

Hvordan dyrke fangvekster?

26.03.2020 (Oppdatert: 30.04.2020)

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.

Les mer ›

Nyhet om soner for pollinerende insekter

26.03.2020

I 2020 vil det være to mulige varianter av soner for pollinerende insekter fra RMP:

Les mer ›

Albrechts metode kontra AL-metoden og pH?

19.03.2020

Det er titalls ulike analysemetoder for jord, og det benyttes forskjellige ekstraksjonsmidler, styrke, blandingsforhold og kontakttider.

Les mer ›

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

08.01.2020

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.

Les mer ›

Forsøk med rykketidspunkt og N-gjødsling til rødløk

17.12.2019 (Oppdatert: 08.01.2020)

Etter at det vinteren 2016/17 ble observert luftfylte porer i de tre ytterste lagene på rødløk, satte NLR Viken og NLR Øst igang et prosjekt for å se på mulige årsaker til dette.

Les mer ›

Skal du bygge eller restaurere? Hva er ditt ansvar?

28.10.2019

Mange bønder ønsker selv å være byggherre for sitt eget prosjekt, noe som ofte er både praktisk og fornuftig. Er du eieren av et bygg som oppføres eller restaureres, har du byggherreansvaret.

Les mer ›

«Hva skal sånn frivillig yrkesskadetrygd være godt for…?»

23.10.2019

Joda, nå skal du høre: De fleste av oss kan tenke at «det skjer ikke meg, jeg blir da ikke skadet på jobb! Jeg vet jo hvilke farer som lurer, så jeg vet å passe meg».

Les mer ›

Kalver sammen med mjølkekyrne

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Mjølkekufjøs bør innredes med hensyn til samvær mellom ku og kalv når kalven skal die kua i ukene etter fødsel.

Les mer ›

En-rekkers løsdriftsfjøs i små besetninger?

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Løsdriftsfjøs for små mjølkebesetninger krever smarte løsninger for å bli arealeffektive samt sikre god dyrevelferd.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.