Lokale

Varme arbeider krever kurs

Betegnelsen varme arbeider brukes om arbeidsoppgaver hvor det benyttes blant annet vinkelsliper og sveiseapparat. De fleste bønder og deres ansatte benytter dette jevnlig i sitt arbeid på gården.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn om høsten

Ugrassprøyting om høsten er mest aktuelt der en har stor forekomst av grasugras (tunrapp, markrapp)

Les mer ›

Plantevernplan til potet

Plantevernplan for potet er nå tilgjengelig for våre medlemmer. Husk å logge inn!

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Omtale og oversikt over ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er i gang, er det tid for ugrasbekjempelse. Husk å sjekke temperaturkrav til midlene. Her finner du en oversikt over aktuelle midler og blandinger.

Les mer ›

Plantevernplan for grønnsaker på friland 2017

Plantevernplanen for grønnsaker på friland er laget i samarbeid mellom grønnsaksrådgiverne i NLR. Planen lages som et tilbud til medlemmer og skal ikke videreformidles til andre.

Les mer ›

AAT - Hva er det?

Hvordan kan vi øke den egenproduserte proteinandelen i graset?

Les mer ›

Fem trinn til fruktbar jord

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet.

Les mer ›

Marthe og Marens vinneroppskrift

Ønsker du å få innsikt i Marthe og Marens vinneroppskrift? Her har du den!

Les mer ›

Skjøtsel av kantsoner om vinteren

Kantsoner av ulike slag trenger kontinuerlig vedlikehold. Utnytt gjerne vinteren til skjøtsel av områder som er vanskelige å nå i vekstsesongen.

Les mer ›

Kalking

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Les mer ›

Bruke eget såkorn?

Hvor lønnsomt er det å bruke eget såkorn? Se kalkylen under og juster gjerne med egne tall.

Les mer ›

Miljømotivasjon med mening

«Rett miljøtiltak på rett sted» går igjen når man prater om Regionalt miljøprogram (RMP). Men hva som er rett på den enkelte gård og hva som gir mest effekt, kan variere.

Les mer ›

Ugrasharving som RMP-tiltak

Ugrasharving kan være et utmerket alternativ til kjemisk bekjempelse av frøugraset. Det er positivt for miljøet og ofte også for lommeboken.

Les mer ›

Miljøtiltak i andre land

Det er mange land som gjør tilsvarende innsats som Norge med vannområdearbeid.

Les mer ›

Matjorda engasjerer

Rådgivere i NLR har deltatt på samling for å lære mer om matjorda, som danner fundament for vårt felles livsgrunnlag, og diskusjonen rundt jordpakking/strukturproblematikk.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Vurder verdien av biovarme

Den smarte sparer både penger og miljøet Biovarmeanlegg er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, dersom varmebehovet på gården er stort.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side