Lokale

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

08.01.2020

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.

Les mer ›

Forsøk med rykketidspunkt og N-gjødsling til rødløk

17.12.2019 (Oppdatert: 08.01.2020)

Etter at det vinteren 2016/17 ble observert luftfylte porer i de tre ytterste lagene på rødløk, satte NLR Viken og NLR Øst igang et prosjekt for å se på mulige årsaker til dette.

Les mer ›

Skal du bygge eller restaurere? Hva er ditt ansvar?

28.10.2019

Mange bønder ønsker selv å være byggherre for sitt eget prosjekt, noe som ofte er både praktisk og fornuftig. Er du eieren av et bygg som oppføres eller restaureres, har du byggherreansvaret.

Les mer ›

«Hva skal sånn frivillig yrkesskadetrygd være godt for…?»

23.10.2019

Joda, nå skal du høre: De fleste av oss kan tenke at «det skjer ikke meg, jeg blir da ikke skadet på jobb! Jeg vet jo hvilke farer som lurer, så jeg vet å passe meg».

Les mer ›

Kalver sammen med mjølkekyrne

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Mjølkekufjøs bør innredes med hensyn til samvær mellom ku og kalv når kalven skal die kua i ukene etter fødsel.

Les mer ›

En-rekkers løsdriftsfjøs i små besetninger?

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Løsdriftsfjøs for små mjølkebesetninger krever smarte løsninger for å bli arealeffektive samt sikre god dyrevelferd.

Les mer ›

Bruk av Envirom CBX og Rootbase i kepaløk 2017

16.05.2019 (Oppdatert: 20.05.2019)

Envirom Green tok kontakt med NLR Øst fordi de ønsket å prøve ut Leonarditt-produktene i forsøk under norske forhold.

Les mer ›

Virkning av ulike avpussingsmetoder i frøeng av timotei og engrapp

08.05.2019

Lange, milde og nedbørrike høster gjør at frøenga vokser lenger og går vinteren i møte med større vegetativ plantemasse enn vi har vært vant til tidligere.

Les mer ›

Conserve før utplanting mot kålflue i hodekål

15.05.2019

Forsøk med ulike doseringer av Conserve påført pluggplanter viser en svak tendens til at de tre høyeste dosene av Conserve ga mindre skade av kålflue enn laveste dose og ubehandlet.

Les mer ›

Sortsforsøk i halvsein potet

08.05.2019

Fem nye nummersorter fra Graminor var med i verdiprøvingen, og ble målt mot Asterix, Lady Claire, Innovator og andre aktuelle sorter. G08-3167 ga best avling av de nye nummersortene.

Les mer ›

Store doser Trimaxx og tidlig forsommerslått i frøeng av Gandalf rødkløver

08.05.2019

Vekstreguleringsmiddelet Trimaxx har ikke vært prøvd ut i rødkløver tidligere.

Les mer ›

Etablering av soner for pollinerende insekter

14.05.2019

Det er kommet en stor rapport som viser at totalt mengde insekter har gått ned med 2,5% hvert år de siste 25-30 åra. Dette indikerer en utryddelse innen 100 år.

Les mer ›

Etablering av grasdekte vannveier og kantsoner

14.05.2019

Denne typen arealer kan etableres som vanlig gjenlegg i korn med for eksempel ugrasharv med såaggregat. For små arealer er det enkelt å bruke et såfrøapparat til å henge på magen, og sveive ut.

Les mer ›

Sprøytetid og dose ved bekjemping av markrapp i timoteifrøeng

08.05.2019

Markrapp er det største grasugrasproblemet ved frøavl av timotei.

Les mer ›

Forsøk med tidlige potetsorter

08.05.2019

G06-1033 er en ny norsk sort som ble testet med Rutt, Arielle og Hassel som målesorter. Sorten ga gode avlinger i våre forsøk, men feltet var noe ujevnt og første høsting ble foretatt litt for tidlig.

Les mer ›

Sortsforsøk i mais

08.05.2019

Ambition og Glory er hovesorter med stabile avlinger, men vi bør dyrke noe Activate siden den er tidligst moden.

Les mer ›

Gjødsling med N i eng

08.05.2019

Det var få sikre utslag for å gjødsle med ekstra nitrogen utover grunngjødslinga etter bondens gjødselplan både i 2017 og 2018. Dette var uavhengig av om en brukte kalksalpeter eller Opti-NS.

Les mer ›

Verdiprøving flerårig raigras

08.05.2019

Figgjo ga størst avling i feltet på Øsaker i år, men det var generelt små forskjeller i avling mellom sortene.

Les mer ›

Avlingskontroll på ulik jordarbeiding til høstkorn

08.05.2019

I 2018 fikk vi den beste avlinga på høstpløya og den dårligste ved å direkteså. Men økonomisk kommer ikke det direktesådde så mye dårligere ut på grunn av lavere etableringskostnader og RMP-tilskudd.

Les mer ›

Vårgjødsling i etablert eng

30.04.2019

Det var liten forskjell i avling ved ulike tidspunkter for tilførsel av nitrogen. Avlingen var noe større der vårgjødsling ble delt enn der gjødsla ble gitt i en omgang.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.