Optimal utfodring av lokaltdyrket proteinfoder – trenger vi varmebehandling?

31.03.2016 ,  Anders Gjerlaug

Artikkelen viser til et svensk forsøk, som ble publisert på Grovfoderkonferansen, Umeå 2015.

Varmebehandling (Toasted) av Åkerbønner, Løgumkloster, Danmark

Forsøket har prøvd på å se på den reelle utnyttelsen av å varmebehandle proteinvekster. Det har vært noen publikasjoner på at varmebehandling av åkerbønner/erter osv. har en effekt på å øke andelen AAT, på bekostning av PBV. På laboratoriet har de klart å påvise denne økningen, men hva er den reelle situasjonen i fjøset?

Rapporten viser til at det ikke var den store forskjellen, om det var varmebehandlet eller ikke. 

Rapporten finner du her  !