Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Rødkløveren går ut av enga, selv ved lite konkurranse!

Det er ofte noe vi observerer i enger at vi har høy andel rødkløver i 1. og 2. engår, mens det tilsynelatende er relativt lite i 3.

Les mer ›

Dyrking av åkerbønner

Åkerbønner har et proteininnhold på over 30 %. Planten fikserer nitrogen og har en svært god forgrødeeffekt. Åkerrbønner har også et kraftig rotsystem som virker positivt på jordstrukturen

Les mer ›

Markedet vil ha tetraploid rødkløver

Tetraploid rødkløver gir kraftigere og mer varige planter og produserer høyere avlinger.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›