Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Høymole og rotugras

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Pollineringsprosjekt i rødkløver

De siste årenes nedgang i rødkløverfrøavlinger har ført til stort behov for import av kløverfrø.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsel

Endring av driftsformer kan føre til endring av næringsinnholdet i møkka.

Les mer ›

Kvekebekjempelse

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Les mer ›

Pløying

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Les mer ›

Fagtur økologisk melkeproduksjon

12. - 13. oktober arrangerte Norsk Landbruksrådgiving SørØst og Felleskjøpet fagtur til Sverige for økologiske melkeprodusenter.

Les mer ›

Selvforsyning av økologisk fôr

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøtene i prosjektet "Selvforsyning av økologisk fôr"

Les mer ›

Økologisk eller konvensjonell eng?

Hvor stor avlingsnedgang blir det i ei økologisk i forhold til ei konvensjonell eng? Og hvor stor avlingsnedgang tåler vi, før de sparte gjødselkostnadene og tilskuddet blir spist opp?

Les mer ›