Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Høymole og rotugras

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Pollineringsprosjekt i rødkløver

De siste årenes nedgang i rødkløverfrøavlinger har ført til stort behov for import av kløverfrø.

Les mer ›

Beiteforedrag

Her ligger et foredrag om beitebruk på Romerike fra april 2009.

Les mer ›

Beitebruk - samarbeid og skjøtsel

Informasjonshefte utgitt av Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid fra Norsk Landbruksrådgiving Hordaland bl.a. om praktisk gjerding.

Les mer ›