Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Tolking ga svar

Flere tilfeller av melkefeber etter klipping, gjorde veterinæren usikker på hva som var årsaken. En fôrprøve med mineralanalyse, vurdert med Surfôrtolken, ga svaret.

Les mer ›

Melkekuer på beite, i laktasjon.

Henviser til en svensk artikkel, der det har blitt utført forsøk på om kuene skal gå på et ekstensivt beite, eller på et intensivt beite i laktasjon.

Les mer ›

Økonomi- 2, 3 eller 4 slåtter.

Videreformidler fagartikkel fra Vallkonferansen 2014. Vedlagt ligger en fagartikkel angående fôrverdier og økonomiske betraktninger med ulike slåttesystemer.

Les mer ›

Sporer i melk...

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›