Lokale

Optimal utfodring av lokaltdyrket proteinfoder – trenger vi varmebehandling?

Artikkelen viser til et svensk forsøk, som ble publisert på Grovfoderkonferansen, Umeå 2015.

Les mer ›

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Tolking ga svar

Flere tilfeller av melkefeber etter klipping, gjorde veterinæren usikker på hva som var årsaken. En fôrprøve med mineralanalyse, vurdert med Surfôrtolken, ga svaret.

Les mer ›

Melkekuer på beite, i laktasjon.

Henviser til en svensk artikkel, der det har blitt utført forsøk på om kuene skal gå på et ekstensivt beite, eller på et intensivt beite i laktasjon.

Les mer ›

Økonomi- 2, 3 eller 4 slåtter.

Videreformidler fagartikkel fra Vallkonferansen 2014. Vedlagt ligger en fagartikkel angående fôrverdier og økonomiske betraktninger med ulike slåttesystemer.

Les mer ›

Høstetidspunkt for sisteslått

Februar er kanskje ikke tida for å tenke på når en bør ta sisteslåtten, men erfaring tilsier at februar kan være en bedre måned enn august/september til å tilegne seg ny kunnskap.

Les mer ›

Grovfôrkvaliteten i Akershus 2012

Kvaliteten på grovfôret fra sesongen 2012 er bedre enn forventet.

Les mer ›

Grovfôrmøte 7.april

Her ligger foredragene fra Grovfôrmøte i Romerike Landbruksrådgiving den 7. april 2010.

Les mer ›

Sporer i melk...

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Utprøving av verktøy for å forutsi fôrkvalitet

Nettversjonen av Bioforsk sitt grovfôrprognoseverktøy ble våren 2009 lansert på VIPS-landbruk.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Tolking av grovfôrprøver

Her finner du forklaring på de viktigste parametrene fra grovfôranalysene.

Les mer ›