Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Høstetidspunkt for sisteslått

Februar er kanskje ikke tida for å tenke på når en bør ta sisteslåtten, men erfaring tilsier at februar kan være en bedre måned enn august/september til å tilegne seg ny kunnskap.

Les mer ›

Grovfôrmøte 7.april

Her ligger foredragene fra Grovfôrmøte i Romerike Landbruksrådgiving den 7. april 2010.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›