Lokale

Et sted må grensa gå

Jordanalyser, arrondering og logistikk er bare noen av flere viktige faktorer som bør være avgjørende for hvordan man deler inn skifter. koordinatfestede jordprøver kan være en god start.

Les mer ›

Du må vite når jorda di er lagelig

Kjøring på ulagelig jord gir dårligere avling, men det synes ikke i regnskapet.

Les mer ›

Aktuelle skatte-endringer

Aktuelle skatteendringer for 2013 -2014

Les mer ›

Hvor skal jeg legge inntekta mi?

Det går mot selvangivelsestid for de fleste og regnskapet skal avsluttes.

Les mer ›

Orden i bilag er gull verdt

Du kan gjøre regnskapsføringen billigere. Ved å holde orden i papirene slipper regnskapsføreren å bruke unødvenig tid på å få oversikt.

Les mer ›

BSU – svært gunstig sparing

Stor forskjell på sparerenten, vurder nøye.

Les mer ›

Strømpriser og måleravlesning

Er det noe å hente på å skifte leverandør eller type avtale? Her får du noen strømtips.

Les mer ›

Mekaniseringslinjer i jordbruket

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›

Gras og erosjons- og flomutsatt areal

Ett tips når du nå på seinvinteren sitter og planlegger gjødslings- og vekstskifte strategien.

Les mer ›

Sporer i melk...

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Økologisk eller konvensjonell eng?

Hvor stor avlingsnedgang blir det i ei økologisk i forhold til ei konvensjonell eng? Og hvor stor avlingsnedgang tåler vi, før de sparte gjødselkostnadene og tilskuddet blir spist opp?

Les mer ›

Redskapsberegneren

Valg av redskap bør gjøres på bakgrunn av driftsopplegg og behovet på sikt.

Les mer ›