Lokale

Kalking

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Les mer ›

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Pollineringsprosjekt i rødkløver

De siste årenes nedgang i rødkløverfrøavlinger har ført til stort behov for import av kløverfrø.

Les mer ›

Høstetidspunkt for sisteslått

Februar er kanskje ikke tida for å tenke på når en bør ta sisteslåtten, men erfaring tilsier at februar kan være en bedre måned enn august/september til å tilegne seg ny kunnskap.

Les mer ›

Økologisk eller konvensjonell eng?

Hvor stor avlingsnedgang blir det i ei økologisk i forhold til ei konvensjonell eng? Og hvor stor avlingsnedgang tåler vi, før de sparte gjødselkostnadene og tilskuddet blir spist opp?

Les mer ›