Lokale

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Erosjon fra høstkornarealer

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Les mer ›

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Les mer ›

Dyrking av høstrug

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Delgjødsling, tidspunkt og mengde i høsthvete

En delgjødsling har gitt bedre resultat enn to i årets forsøk. Det gjelder i snitt for 8 felt i 2009 og for 25 felt i perioden 2007-09. Beste tidspunkt for delgjødslinga varierer med klimaforholdene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Den nye høsthvetesorten Finans gjør det bra, særlig fordi den i tillegg til å holde et bra avlingsnivå også berger falltallet i 2009.

Les mer ›