Lokale

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Les mer ›

Kornsorter 2012

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Les mer ›

Såmaskiner og gjødsling

I Samvirke nr. 11 2010 kunne vi lese at Tume Nova Combi hadde vunnet såtesten til tidsskriftet Lantmännen, med Väderstad som en god nummer to. Norsk Landbruk hadde også samme oppslag 5. november.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier til bygg - effektiv våronn

I år ga tradisjonell radgjødsling med startgjødsel best resultat. Ulike strategier med breigjødsling har alle gitt lavere avling, men forskjellene er små og ikke statistisk sikre.

Les mer ›

Fosfornormer til korn

De fire siste åra har vi hatt to felt på Romerike for å se på responsen på gjødslingsnivåer fra 0,5 - 2,5 kg P/daa. Feltene er anlagt på jord med middels P-AL nivå.

Les mer ›

Testing av nitrogenprognoser

I gjennomsnitt for feltene i 2009 var det svært liten avlingsøkning ved å øke N-gjødslinga utover norm.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›