Lokale

Rådgivere på egen gård

15.03.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Fosfornormer til korn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

De fire siste åra har vi hatt to felt på Romerike for å se på responsen på gjødslingsnivåer fra 0,5 - 2,5 kg P/daa. Feltene er anlagt på jord med middels P-AL nivå.

Les mer ›

Testing av nitrogenprognoser

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

I gjennomsnitt for feltene i 2009 var det svært liten avlingsøkning ved å øke N-gjødslinga utover norm.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.