Lokale

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Fosfornormer til korn

De fire siste åra har vi hatt to felt på Romerike for å se på responsen på gjødslingsnivåer fra 0,5 - 2,5 kg P/daa. Feltene er anlagt på jord med middels P-AL nivå.

Les mer ›

Testing av nitrogenprognoser

I gjennomsnitt for feltene i 2009 var det svært liten avlingsøkning ved å øke N-gjødslinga utover norm.

Les mer ›