Lokale

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Omtale og oversikt over ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Plantevernberegneren 2016

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer.

Les mer ›

Når åkeren blir syk

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Les mer ›

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Oversikt og omtale av ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn 2015

Når veksten er i gang og nattefrosten over, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Bekjempelse av høymole i åker og eng

For bekjempning av høymole må det settes inn flere tiltak.

Les mer ›

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Les mer ›

Plantevernberegner

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer.

Les mer ›

Redusert bruk av plantevernmidler - er det lønnsomt for bonden?

Dagens bruk av plantevernmidler har målsetting om økonomisk optimalt resultat. Redusert bruk vil derfor svekke økonomien.

Les mer ›

Kvekebekjempelse

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Les mer ›

Pløying

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Les mer ›

Dyrking av høstrug

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Strategi for bekjempelse av fusarium i korn

Vi har hatt mye problemer med fusarium og mykotoksiner i de siste årene. På bakgrunn av forsøk og det arbeidet som er gjort foreslår vi følgende strategi for 2010.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i høsthvete

Soppbehandlingene ga meravlinger på mellom 33-111 kg/daa. Behandling med Proline ga generelt større meravlinger enn kombinasjon med Amistar Duo Twin.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side