Lokale

Når åkeren blir syk

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Les mer ›

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Pløying

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Les mer ›

Strategi for bekjempelse av fusarium i korn

Vi har hatt mye problemer med fusarium og mykotoksiner i de siste årene. På bakgrunn av forsøk og det arbeidet som er gjort foreslår vi følgende strategi for 2010.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i høsthvete

Soppbehandlingene ga meravlinger på mellom 33-111 kg/daa. Behandling med Proline ga generelt større meravlinger enn kombinasjon med Amistar Duo Twin.

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempelse i høsthvete

Soppbehandlingene ga meravlinger på mellom 0-99 kg/daa på vårt felt. Ledd behandlet med Proline har gitt best effekt.

Les mer ›

Såkorn behandlet med Thermoseed

Thermoseed (varmebehandling av såkorn) har gitt like bra resultat som beising med Celest mot såkornsmitte av Bipolaris. Thermoseed kan bli et miljøvennlig alternativ til beising av såkorn.

Les mer ›

Godkjenningsprøving soppmidler i vårhvete

Proline har vært overlegen i 2009 i virkning mot hveteaksprikk. Alle behandlingene ble gjort seint i sesongen. Høyeste dose av HTO1 ga også bedre virkning enn de andre midlene som ble prøvd.

Les mer ›

Strategi for soppbekjempelse i vårhvete

Proline gjør det best også i 2009. Alle leddene med Proline gjør det bra, trekvart dose seint ga best økonomi. Proline i to omganger (halv pluss hel dose) ga best totalavling.

Les mer ›

VIPS – felt, vårhvetesorter

Soppsprøyting i VIPS-feltet har gitt en viss avlingsøkning selv om avlingsnivået i feltet på Romeriek var lavt. Demonstrant og Zebra vinner på avling og falltall både i vårt felt og i sammendraget.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Kornøkonomi på Landbrukshelga 2010

Kurset i kornøkonomi på Landbrukshelga 2010 var omfattende og vil ikke ligge ute i sin helhet fordi en del plansjer må oppleves! En liten smakebit har vi allikevel lagt ut...

Les mer ›