Lokale

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Omtale og oversikt over ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Oversikt og omtale av ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn 2015

Når veksten er i gang og nattefrosten over, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›