Lokale

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Omtale og oversikt over ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Når åkeren blir syk

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Oversikt og omtale av ugrasmidler i vårkorn

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn 2015

Når veksten er i gang og nattefrosten over, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Les mer ›

Kvekebekjempelse

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Les mer ›

Pløying

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Les mer ›

Frøugrasresistens mot sulfonylura - preparater i høstkorn

Utprøving av ulike SU-resistensbrytende preparater i høstkorn har gitt sprikende resultater.

Les mer ›

Frøugrasresistens mot sulfonylurea preparater i Vårkorn

Utprøvingen av ulike sulfonylurea (SU) -resistensbrytende preparater i vårkorn har foregått på felt med mistanke om SU-resistent ugras.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›