Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Les mer ›

Kornsorter 2012

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Sortsvalg i korn 2011

Her presenteres tall fra sortsforsøka i 2010.. Vi anbefaler sterkt å se på tall fra flere år når en skal velge sort. Det er ikke foretatt soppsprøyting i feltene (med unntak av hvetefeltet).

Les mer ›

Dyrking av høstrug

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Omtale av markessortene i høstrug

Sortsomtale av de mest aktuelle høstrugsortene.

Les mer ›

Verdiprøving i høsthvete

I et generelt dårlig høstkornår er avlingene lave, men det er fortsatt forskjeller.

Les mer ›

Foredlingsfelt høsthvete

Magnifik er fortsatt hovedsort for Romerike, men Olivin og Mjølner har fått større dyrkingsomfang de siste åra. Mjølner er interessant å dyrke pga gode avlinger og noe rimeligere gjødslingspraksis.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i høsthvete

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i de mest aktuelle høsthvetesortene.

Les mer ›

Sortsprøving økologisk vårhvete

Graminor prøver ut vårhvetelinjer også for økologisk dyrking. P.g.a. lite sammenligningsgrunnlag tar vi bare med en omtale av aktuelle sorter her. Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete.

Les mer ›

VIPS – felt, vårhvetesorter

Soppsprøyting i VIPS-feltet har gitt en viss avlingsøkning selv om avlingsnivået i feltet på Romeriek var lavt. Demonstrant og Zebra vinner på avling og falltall både i vårt felt og i sammendraget.

Les mer ›

Verdiprøving vårhvetesorter

Lave avlinger i årets felt. Av markedssortene gjør Zebra og Demonstrant det best, både med hensyn på avling og falltall.

Les mer ›

Foredlingsfelt vårhvete, tidlig og seine linjer

Zebra og Bjarne dominerer vårhvetearealenepå Romerike. Berserk er en ny vårhvetesort med god kvalitet og er tilgjengelig fra 2010.

Les mer ›

Vårhvetesorter i økologisk dyrking

Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete på Romerike. Bastian er fremdeles et tidlig alternativ. Den nye sorten Demonstrant viser gode resultater i årets felt.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i vårhvete

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i de mest aktuelle vårhvetesortene. Veksttid, ståstyrke, strålengde, mjøldogg, hveteaksprikk, hektolitervekt, 1000-kornvekt, proteinprosent, falltall og spes. SDS.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side