Lokale

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Kornsorter 2012

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Byggsorter i økologisk dyrking

Byggavlingene i feltet på hvam var svært gode i år. Aktuelle byggsorter for økologisk dyrking er Habil og Helium.

Les mer ›

Verdiprøving sene byggsorter

Vi har mange 2-radssorter, men variasjonen er allikevel ganske liten. De fleste er korte stråstive sorter med høyt avlingspotensiale, kanskje for korte i enkelte tilfeller.

Les mer ›

Verdiprøving i tidlige byggsorter

Her ser det ut som vi har mange gode sorter i vente framover. Alle nummersortene ligger over markedssortene i sammendraget.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale byggsorter

Sortsomtale og de viktigste dyrkingsegenskapene til de mest aktuelle byggsortene i dag.

Les mer ›

Halm til energi

På sandjordfeltet i Eidsvoll stubbet vi så lavt som mulig, og veide halmavlingene av de ulike sortene. Med økt interesse for fornybar energi kan halm bli et viktig biprodukt i kornproduksjonen.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Vårkorn på ulike jordarter

Artiklen sammenlikner økonomien i vårkornarter på ulike jordarter. I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›