Lokale

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Kornsorter 2012

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Havresorter i økologisk dyrking

I de økologiske havrefeltene har Hurdal og Ringsaker gjort det best blant de tidlige sortene, både på Romerike og på resten av Østlandet. Blant de sene sortene er Nes en svært aktuell sort.

Les mer ›

Verdiprøving i havresorter

Haga gjør det svært godt blant de tidlige havresortene og Belinda vil tross gode utfordrere, trolig fortsatt dominere blant de seine havresortene.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale havresorter

Sortsomtale og de viktigste dyrkingsegenskapene i de mest aktuelle havresortene i dag.

Les mer ›

Halm til energi

På sandjordfeltet i Eidsvoll stubbet vi så lavt som mulig, og veide halmavlingene av de ulike sortene. Med økt interesse for fornybar energi kan halm bli et viktig biprodukt i kornproduksjonen.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Vårkorn på ulike jordarter

Artiklen sammenlikner økonomien i vårkornarter på ulike jordarter. I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›