Lokale

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Kornsorter 2012

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Sortsprøving økologisk vårhvete

Graminor prøver ut vårhvetelinjer også for økologisk dyrking. P.g.a. lite sammenligningsgrunnlag tar vi bare med en omtale av aktuelle sorter her. Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete.

Les mer ›

VIPS – felt, vårhvetesorter

Soppsprøyting i VIPS-feltet har gitt en viss avlingsøkning selv om avlingsnivået i feltet på Romeriek var lavt. Demonstrant og Zebra vinner på avling og falltall både i vårt felt og i sammendraget.

Les mer ›

Verdiprøving vårhvetesorter

Lave avlinger i årets felt. Av markedssortene gjør Zebra og Demonstrant det best, både med hensyn på avling og falltall.

Les mer ›

Foredlingsfelt vårhvete, tidlig og seine linjer

Zebra og Bjarne dominerer vårhvetearealenepå Romerike. Berserk er en ny vårhvetesort med god kvalitet og er tilgjengelig fra 2010.

Les mer ›

Vårhvetesorter i økologisk dyrking

Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete på Romerike. Bastian er fremdeles et tidlig alternativ. Den nye sorten Demonstrant viser gode resultater i årets felt.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i vårhvete

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i de mest aktuelle vårhvetesortene. Veksttid, ståstyrke, strålengde, mjøldogg, hveteaksprikk, hektolitervekt, 1000-kornvekt, proteinprosent, falltall og spes. SDS.

Les mer ›

Halm til energi

På sandjordfeltet i Eidsvoll stubbet vi så lavt som mulig, og veide halmavlingene av de ulike sortene. Med økt interesse for fornybar energi kan halm bli et viktig biprodukt i kornproduksjonen.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Vårkorn på ulike jordarter

Artiklen sammenlikner økonomien i vårkornarter på ulike jordarter. I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›