Lokale

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Dyrking av høstrug

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Verdiprøving i høsthvete

I et generelt dårlig høstkornår er avlingene lave, men det er fortsatt forskjeller.

Les mer ›

Foredlingsfelt høsthvete

Magnifik er fortsatt hovedsort for Romerike, men Olivin og Mjølner har fått større dyrkingsomfang de siste åra. Mjølner er interessant å dyrke pga gode avlinger og noe rimeligere gjødslingspraksis.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i høsthvete

Dyrkingsegenskaper og sortsomtale i de mest aktuelle høsthvetesortene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Den nye høsthvetesorten Finans gjør det bra, særlig fordi den i tillegg til å holde et bra avlingsnivå også berger falltallet i 2009.

Les mer ›