Lokale

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Gi høstkornet god oppfølging

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Les mer ›

Omtale av markessortene i høstrug

Sortsomtale av de mest aktuelle høstrugsortene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Den nye høsthvetesorten Finans gjør det bra, særlig fordi den i tillegg til å holde et bra avlingsnivå også berger falltallet i 2009.

Les mer ›