Lokale

Gi frøugraset en kamp!

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Mat jorda og få mat igjen!

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp.

Les mer ›

Maskinkostnader i korn

Han er 48 år og dyrker korn på 761 daa. Han leier halvparten av arealet og i maskinparken er det bundet 1827 kr/daa.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsel

Endring av driftsformer kan føre til endring av næringsinnholdet i møkka.

Les mer ›

Kvekebekjempelse

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Jordpakking og avlingsutvikling

Jordpakking etter kjøring med tungt utstyr opptar mange.

Les mer ›

Pløying

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Les mer ›

Selvforsyning av økologisk fôr

Rapporten fra prosjektet "Selvforsyning av økologisk fôr" er nå klar

Les mer ›

Jordbiologi - agronomi - klima

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøte med tema jordbiologi - agronomi - klima

Les mer ›

Mekaniseringslinjer i jordbruket

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›

Jordpakking

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Sortsprøving økologisk vårhvete

Graminor prøver ut vårhvetelinjer også for økologisk dyrking. P.g.a. lite sammenligningsgrunnlag tar vi bare med en omtale av aktuelle sorter her. Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete.

Les mer ›

Vårhvetesorter i økologisk dyrking

Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete på Romerike. Bastian er fremdeles et tidlig alternativ. Den nye sorten Demonstrant viser gode resultater i årets felt.

Les mer ›

Havresorter i økologisk dyrking

I de økologiske havrefeltene har Hurdal og Ringsaker gjort det best blant de tidlige sortene, både på Romerike og på resten av Østlandet. Blant de sene sortene er Nes en svært aktuell sort.

Les mer ›

Byggsorter i økologisk dyrking

Byggavlingene i feltet på hvam var svært gode i år. Aktuelle byggsorter for økologisk dyrking er Habil og Helium.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side