Lokale

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Sortsprøving økologisk vårhvete

Graminor prøver ut vårhvetelinjer også for økologisk dyrking. P.g.a. lite sammenligningsgrunnlag tar vi bare med en omtale av aktuelle sorter her. Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete.

Les mer ›

Vårhvetesorter i økologisk dyrking

Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete på Romerike. Bastian er fremdeles et tidlig alternativ. Den nye sorten Demonstrant viser gode resultater i årets felt.

Les mer ›

Havresorter i økologisk dyrking

I de økologiske havrefeltene har Hurdal og Ringsaker gjort det best blant de tidlige sortene, både på Romerike og på resten av Østlandet. Blant de sene sortene er Nes en svært aktuell sort.

Les mer ›

Byggsorter i økologisk dyrking

Byggavlingene i feltet på hvam var svært gode i år. Aktuelle byggsorter for økologisk dyrking er Habil og Helium.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›