Lokale

Dyrkningsveiledning i erter til modning

Dyrkningsveiledning erter til modning

Les mer ›

Soppsprøyting i erter (Avlingskontroll)

Avlingskontroll mellom sprøyta og ikkesprøyta erter på siltjord har gitt en betydelig avlingsforbedring.

Les mer ›

Erter til modning

2009 var et meget vanskelig år for ertedyrking. Markedssortene som vanligvis har en akseptabel bestandshøyde ved tresking lå nesten flatt ved tresking.

Les mer ›

Omtale av markedssorter i erter

Omtale av markedssorter i erter

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›