Lokale

Dekningsbidragskalkyle for korn, erter og oljevekster oppdatert for 2014/15

Dekningsbidragskalkyle for korn erter og oljevekster er oppdatert for 2014/15

Les mer ›

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Sein modning

Sein våronn kombinert med fuktig og kjølig sommer gir uvanlig sein modning denne høsten.

Les mer ›

Godkjenning- og utviklingsprøving av soppmidler i oljevekster

Lite utslag for soppsprøyting i oljevekster i vårt felt. I et annet felt i Østfold med angrep av storknolla råtesopp ga Proline, Acanto og Amistar noenlunde likt resultat. Ev.

Les mer ›

Sortsforsøk i vårraps

Sheik er et klart førstevalg blant rapssortene på Romerike. Sheik er noe seinere enn Wildcat og Marie, men gir vesentlig større avling.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Foredrag om sorter og kornkvalitet fra årets julemøte 2009

Foredraget med tema: resultater fra årets sortsforsøk i korn, erter og oljevekster og kornkvalitet /mykotoksiner.

Les mer ›