Lokale

Høymole og rotugras

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Pollineringsprosjekt i rødkløver

De siste årenes nedgang i rødkløverfrøavlinger har ført til stort behov for import av kløverfrø.

Les mer ›

Markedet vil ha tetraploid rødkløver

Tetraploid rødkløver gir kraftigere og mer varige planter og produserer høyere avlinger.

Les mer ›

Redskapsberegneren

Valg av redskap bør gjøres på bakgrunn av driftsopplegg og behovet på sikt.

Les mer ›

Beregning av jordleie

Utvidelse av drifta innen planteproduksjon betyr i dag i praksis ofte å leie jord. Men hva er det økonomisk forsvarlig å betale?

Les mer ›

Beitebruk - samarbeid og skjøtsel

Informasjonshefte utgitt av Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid fra Norsk Landbruksrådgiving Hordaland bl.a. om praktisk gjerding.

Les mer ›