Lokale

Høymole og rotugras

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Beitebruk - samarbeid og skjøtsel

Informasjonshefte utgitt av Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid fra Norsk Landbruksrådgiving Hordaland bl.a. om praktisk gjerding.

Les mer ›