Lokale

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold

Tipst til skjøtsel av kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold

Les mer ›

Jordbiologi - agronomi - klima

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøte med tema jordbiologi - agronomi - klima

Les mer ›

Buffersone?

Buffersoner, lønner det seg egentlig? Spørsmålet har kommet opp i løpet av runden med medlemsmøter. Svaret avhenger helt klart av produksjonspotensialet på arealet.

Les mer ›

Temperaturutvikling i Solør-Odal de siste tiårene

Temperaturutvikling i Solør-Odal de siste tiårene

Les mer ›

Varmesum i Solør-Odal de siste tiår

Varmesum i Solør-Odal de siste tiårene

Les mer ›