Lokale

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Jordbiologi - agronomi - klima

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøte med tema jordbiologi - agronomi - klima

Les mer ›