Lokale

Ugrasharving som RMP-tiltak

Ugrasharving kan være et utmerket alternativ til kjemisk bekjempelse av frøugraset. Det er positivt for miljøet og ofte også for lommeboken.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Når åkeren blir syk

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Les mer ›

Ny oppdatert plantevernberegner

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer.

Les mer ›

Bekjempelse av høymole i åker og eng

For bekjempning av høymole må det settes inn flere tiltak.

Les mer ›

Godkjenning- og utviklingsprøving av soppmidler i oljevekster

Lite utslag for soppsprøyting i oljevekster i vårt felt. I et annet felt i Østfold med angrep av storknolla råtesopp ga Proline, Acanto og Amistar noenlunde likt resultat. Ev.

Les mer ›

Soppsprøyting i erter (Avlingskontroll)

Avlingskontroll mellom sprøyta og ikkesprøyta erter på siltjord har gitt en betydelig avlingsforbedring.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i høsthvete

Soppbehandlingene ga meravlinger på mellom 33-111 kg/daa. Behandling med Proline ga generelt større meravlinger enn kombinasjon med Amistar Duo Twin.

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempelse i høsthvete

Soppbehandlingene ga meravlinger på mellom 0-99 kg/daa på vårt felt. Ledd behandlet med Proline har gitt best effekt.

Les mer ›

Frøugrasresistens mot sulfonylura - preparater i høstkorn

Utprøving av ulike SU-resistensbrytende preparater i høstkorn har gitt sprikende resultater.

Les mer ›

Såkorn behandlet med Thermoseed

Thermoseed (varmebehandling av såkorn) har gitt like bra resultat som beising med Celest mot såkornsmitte av Bipolaris. Thermoseed kan bli et miljøvennlig alternativ til beising av såkorn.

Les mer ›

Frøugrasresistens mot sulfonylurea preparater i Vårkorn

Utprøvingen av ulike sulfonylurea (SU) -resistensbrytende preparater i vårkorn har foregått på felt med mistanke om SU-resistent ugras.

Les mer ›

Godkjenningsprøving soppmidler i vårhvete

Proline har vært overlegen i 2009 i virkning mot hveteaksprikk. Alle behandlingene ble gjort seint i sesongen. Høyeste dose av HTO1 ga også bedre virkning enn de andre midlene som ble prøvd.

Les mer ›

Strategi for soppbekjempelse i vårhvete

Proline gjør det best også i 2009. Alle leddene med Proline gjør det bra, trekvart dose seint ga best økonomi. Proline i to omganger (halv pluss hel dose) ga best totalavling.

Les mer ›

Redskapsberegneren

Valg av redskap bør gjøres på bakgrunn av driftsopplegg og behovet på sikt.

Les mer ›