Lokale

Solenergi i landbruket?

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Vurder verdien av biovarme

Den smarte sparer både penger og miljøet Biovarmeanlegg er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, dersom varmebehovet på gården er stort.

Les mer ›

Eie eller leie jord?

Skal du eie eller leie jord? Og hva skal du betale for den?

Les mer ›

Maskinkostnader i korn

Han er 48 år og dyrker korn på 761 daa. Han leier halvparten av arealet og i maskinparken er det bundet 1827 kr/daa.

Les mer ›

Når åkeren blir syk

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Les mer ›

Forslag til avtale om jordleie

Skal du leie jord og lurer på hvordan en avtale bør se ut? Her finner du forslag til jordleieavtale.

Les mer ›

Førtidspensjonering for jordbrukere

Vurder muligheten hvis du nærmer deg 62 år.

Les mer ›

Hva skal du leve av som pensjonist?

De som tenker ”den tid den sorg” om sin fremtidige pensjon, kan fort få sørgelig rett. Alle ønsker seg en aktiv pensjonisttilværelse, men dette koster. Hvordan skal dette finansieres?

Les mer ›

Ny pensjonsreform berører alle

Ny pensjonsreform ble innført fra 1/1-2011. Dette fordi statens fremtidige pensjonsforpliktelser blir for store.

Les mer ›

Beste bank på rammelån, landbrukslån og lønnskonto

Det er store forskjeller på betingelsene på alle typer bankkonti mellom de ulike bankene. Med de riktige tilpasningene er det store penger å spare. Det er lite igjen for å være lojal mot ”din” bank.

Les mer ›

Hvilken bank er best på driftskreditt?

Det er opp til 3,7 % forskjell i renter på driftskreditten mellom ulike banker på romerike. Det er med andre ord mye penger og spare ved å være bevisst på sitt valg av bank.

Les mer ›

Lån eller leasing?

Når du skal gjøre en investering bør en gjøre en vurdering på hvordan en skal finansiere kjøpet. Hvor er det lavest rente og hvordan er den økonomiske situasjonen?

Les mer ›

Gode råd ved innlevering av bilag

Med god orden i alle regnskapsbilagene er det penger å spare på regnskapsføringa. Skiller du drift og privat riktig kan det også spares her. Et bilag er et verdipapir, så pass på det!

Les mer ›

Skattetips før nyttår

Storebrand har kommet med noen skattetips som kan være aktuelle å benytte seg av før nyttår. Det mest relevante finner du her.

Les mer ›

Mekaniseringslinjer i jordbruket

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›

Forsikringer: hvilke er riktig for deg?

Du forsikrere deg for å unngå økonomiske kriser, men hva som er økonomisk krise for deg er ikke sikkert det samme for nabo’n. Hva trenger du egentlig av forsikringer?

Les mer ›