Lokale

Mekaniseringslinjer i jordbruket

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›

Forsikringer: hvilke er riktig for deg?

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Du forsikrere deg for å unngå økonomiske kriser, men hva som er økonomisk krise for deg er ikke sikkert det samme for nabo’n. Hva trenger du egentlig av forsikringer?

Les mer ›

Tilsyn av kummer og hydrotekniske anlegg

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

På de fleste gårder er det bygd hydrotekniske anlegg for å få gode driftsforhold, og for å unngå skader på åkrene av nedbør og flomvann.

Les mer ›

Dyrking av høstrug

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Jordpakking

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Såing og tromling i økologisk kornproduksjon

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Selvforsyning av økologisk fôr

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøtene i prosjektet "Selvforsyning av økologisk fôr"

Les mer ›

Kurs i omlegging til økologisk drift

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Her kan du laste ned foredragene fra kurset i omlegging til økologisk drift.

Les mer ›

Riktig bruk av sentrifugalspreder. Info-folder

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Informasjonsfolder om praktiske råd ved bruk av sentrifugalspredere. Utgitt i 2008 av Det kgl selskap for Norges Vel, Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Les mer ›

Sporer i melk...

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Dyrking av åkerbønner

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Åkerbønner har et proteininnhold på over 30 %. Planten fikserer nitrogen og har en svært god forgrødeeffekt. Åkerrbønner har også et kraftig rotsystem som virker positivt på jordstrukturen

Les mer ›

Fosfornormer til korn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

De fire siste åra har vi hatt to felt på Romerike for å se på responsen på gjødslingsnivåer fra 0,5 - 2,5 kg P/daa. Feltene er anlagt på jord med middels P-AL nivå.

Les mer ›

Testing av nitrogenprognoser

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

I gjennomsnitt for feltene i 2009 var det svært liten avlingsøkning ved å øke N-gjødslinga utover norm.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Vårkorn på ulike jordarter

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artiklen sammenlikner økonomien i vårkornarter på ulike jordarter. I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Grasdekte vannveier m.m.

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

I tillegg til redusert jordarbeiding, er etablering av grasdekke på utsatte områder det viktigste miljøtiltaket vi kan gjøre, for å hindre erosjon og avrenning.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Markedet vil ha tetraploid rødkløver

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tetraploid rødkløver gir kraftigere og mer varige planter og produserer høyere avlinger.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.