Lokale

Hva kan vi vente av enga i år?

12.03.2019

Engene har ulike utgangspunkter for 2019. Forskjellige tiltak ble gjort med de dårlig etablerte gjenleggene i 2018, og de eldre engene ble tynne i løpet av tørkeperioden.

Les mer ›

Seine havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Vinger og Belinda har omtrent samme markedsandeler på ca 20 %. Våler ble sådd på ca 10 % av havrearealet i 2018. Det ble også sådd diverse importsorter på ca 10 %.

Les mer ›

Tidlige havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Det er fremdeles stor interesse for tidlige havresorter i Norge, og ca. 45 % av havre som dyrkes i Norge, er tidligsorter. Odal er størst med en markeds-andel på ca 25 % i 2018.

Les mer ›

Verdiprøving havresorter

21.03.2019

På grunn av laber såkornproduksjon i 2018 er det mye såkorn til våren som du ikke finner igjen i tabellen under.

Les mer ›

Foredlingsfelt byggsorter Graminor

21.03.2019

I tabellen er det resultater fra to forsøk, i hvert av dem ble det prøvd ut 25 sorter / linjer. Vi har kun tatt med markedssortene og noen nye sorter fra hvert av feltene.

Les mer ›

Verdiprøving byggsorter

21.03.2019

Brage er den mest dyrkede byggsorten og hadde 23 % av totalt byggareal i 2018. 6-radssortene blir nå dyrket på ca 50 % av byggarealet.

Les mer ›

Rotter og mus til besvær

12.03.2019

Det er mulig for bønder å bekjempe skadedyr som rotter og mus på egen gård ved å gjennomføre et autorisasjonskurs.

Les mer ›

Kalkulator for utregning av optimal N-gjødsling til korn

18.02.2019

Kalkulatoren finner den økonomisk optimale nitrogenmengden.

Les mer ›

Fjøs for økologisk mjølkeproduksjon

28.01.2019 (Oppdatert: 29.01.2019)

I økologiske fjøs er velferd og kunnskap om gruppeoppstalling ekstra viktig. Våre byggrådgivere har vært på kurs!

Les mer ›

Pløyefri kunnskapsreise

23.01.2019

Velkomsten til Groundswell No- Till Show and Conference er et kors med påskriften Rest In Peace foran en 6- skjærs delvis begravd vendeplog.

Les mer ›

Nedkjøring av åker ved ulike dekkdimensjoner

14.01.2019

Beregningskalkulatoren er oppdatert med nye priser.

Les mer ›

Fôrkvaliteten i Øst 2018

10.01.2019

I sammendrag av de siste analyseresultatene fra fôrprøvene for 2018 er det middels innhold av protein og lavt innhold av energi, selv om mange slo ved begynnende skyting.

Les mer ›

Sortsresultater og årets anbefalinger

08.01.2019 (Oppdatert: 14.01.2019)

Resultater fra verdiprøvinga i 2018 og sortsomtaler for markedssortene i 2019.

Les mer ›

Retting av feil i artikkel om avlingsskade og jevn inntekt.

20.12.2018

I artikkelen på hjemmesiden til NLR Øst og Grønt i Fokus nr. 4 2018 om: "Avlingsskade og jevn inntekt" er det blitt feil.

Les mer ›

Virkning av kompost på avling, næring og jordliv i flerårig vekstskifte med grønnsaker og potet

17.12.2018

I tillegg til å finne gode metoder for kompostering ønsket NLR Øst å undersøke hvordan kompost påvirker produksjonen og jordas produksjonspotensial over tid gjennom feltforsøk.

Les mer ›

Muligheter for organisert kompostering

13.12.2018 (Oppdatert: 17.12.2018)

En spørreundersøkelse viser at interessen for å ta i bruk kompost er stor, og at mange produsenter ønsker seg tilskudd og veiledning for å komme igang med kompostering.

Les mer ›

Fenget av fangvekster

04.12.2018

Med økende interesse for etablering av fangvekster og jordhelse, henter vi inspirasjon blant annet fra Danmark.

Les mer ›

Avlingsskadeerstatning og jevn inntekt

04.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Avlingsvariasjonen mellom 2017 og 2018 gir store utslag i verdien av salgbar kornavling, noe som også gir utslag i skattbar inntekt i flere år framover.

Les mer ›

Suksess krever vellykket etablering

30.01.2019 (Oppdatert: 30.01.2019)

Grunnlaget for en god høstrapsavling avgjøres ofte om høsten. Høstrapsen må sås tidlig for å sikre god etablering og riktig plantestørrelse.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper høsthvetesorter

11.07.2018

Ellvis hadde en markedsandel på 55 prosent i fjor. Sorten er nå inne i sitt siste år som mulig matsort, og er plassert i klasse 5, som betyr at den kan bli mat om den oppfyller alle kravene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.