Albrechts metode kontra AL-metoden og pH?

19.03.2020 (Oppdatert: 19.03.2020) Else Villadsen

Det er titalls ulike analysemetoder for jord, og det benyttes forskjellige ekstraksjonsmidler, styrke, blandingsforhold og kontakttider.

Basekationene bindes med ulik styrke til leirkolloidene. Ill: Torgeir Tajet, NLR Viken

I Norge anbefaler vi å benytte AL-metoden og pH fordi det er mest erfaringer med denne metoden på norsk jord, og det er denne metoden som legges til grunn i gjødselplanleggingen. Likevel har det de siste årene vært en interesse for Albrechtsanalyser hvor en justerer gjødslingen opp mot et ideelt forhold mellom basekationene (Ca2+, Mg2+, K+ og Na+).

Det er gjort mange forsøk og oppsummeringer på ideell sammensetning av basekationene i jorda, men det er ikke funnet at et bestemt forhold har effekt på plantevekst, ugras eller jordbiologi. Jordas innhold av organisk materiale vil ha langt større betydning for aggregatstabilitet og jordstruktur enn forholdet mellom Ca og Mg i jorda.

Gjennom ulike forsøk er det vist at det kan være krevende å endre jordas sammensetning av næringsstoffer. Med tanke på avling er det viktigst at det ikke er mangler, og det bør tilføres næringsstoffer beregnet etter plantenes behov, ikke mer. Noe annet er unødvendig kostbart og lite effektivt.

Torgeir Tajet i NLR Viken har skrevet en god fagartikkel på temaet. Den finner du her: Kan vi bruke jordanalysene mer målretta?

Vil du lese hele den oppklarende fagartikkelen til Torgeir Tajet i NLR Viken? Her er en snarvei til den fullstendige 15-siders fagartikkelen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.