Artsblandinger og nitrogenopptak

08.07.2014 (Oppdatert: 14.02.2018) Anders Gjerlaug

Er det smart å samdyrke i enga? Institutt for vekstproduksjonsteknologi ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala har gjennomført feltforsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

Grasartene som har blitt testet ut er: Timotei, raigras (engelsk), rødkløver og cikori/luserne. Dette forsøket har blitt gjødslet med totalt 10 kg nitrogen, gjennom sesongen.

Det studiet har kommet fram til er at det er lønnsomt og dyrke ulike grasvekster sammen. Fordelene er at det blir mindre ugras, bedre lystilgjenglighet. Videre har de sett på nitrogenopptaket til grasartene når den dyrkes sammen med belgvekster. Rødkløver fikserte ca 75% av nitrogenet gjennom rhizobium-bakteriene, mens det resterende ble tatt opp av det tilgjengelige nitrogenet som var tilført. Hos lucerne, var andelen noe mindre, når det gjaldt fiksering.

 Belgvekstene fikserte mer nitrogen når de var i blandingsbestand, enn i renbestand. Dette bidro også til at det var mernitrogen i graset, ved at de ble dyrket sammen med rødkløver eller lucerne, enn om de ble dyrket i renbestand.

Du kan lese mer om studiet her: Artsblandinger og nitrogenopptakFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.