Bladgjødsling til grønnsaker og potet

05.04.2016 (Oppdatert: 20.02.2018) ,  Hilde Marie Saastad

Under finner du innleggene som ble holdt på kurset i bladgjødsling og potet på Huggenes den 16. mars 2016.

Den 16. mars ble det holdt kurs i bladgjødsling til grønnsaker og potet på Huggenes

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Øst i samarbeid med Eli Ronglan og Kirsten Starkey/Azelis og Peter van Schie og Bjørn-Tor Svoldal/Yara   

Under ligger innleggene som ble holdt på kurset:

*  En praktisk tilnærming til bladgjødsling. Hvorfor og hvordan. Formuleringer, opptaksmekanismer og blanding. v/Azelis   

Opptak av Ca, Bor og K og disse næringsstoffenes funksjoner i planten. v/Azelis  

Fosfittgjødsel, biostimulanter og aktuelle produkter fra Azelis til dyrking av grønnsaker og potet. v/ Azelis

* Opptak av Mn, Zn, Fe, Mo og P og disse næringsstoffenes funksjoner i planten, og hvordan stress påvirker opptak. Aktuelle produkter til Grønnsaker. v/Yara

Betydning av P, K og N til potet, N-sensor og erfaringer med Megalab. v/Yara