Bruk av Envirom CBX og Rootbase i kepaløk 2017

16.05.2019 (Oppdatert: 20.05.2019) Hilde Marie Saastad

Envirom Green tok kontakt med NLR Øst fordi de ønsket å prøve ut Leonarditt-produktene i forsøk under norske forhold.

Spirende kepaløk fra forsøket med Envirom-midler.

Det så ut til at tilleggsbeising med Root Base i forholdet 1:9 ga et lite forsprang på spiringen på våren, men høy dose Root Base (ledd 4) sved løken og ga signifikant færre løk i antall og kg i forhold til de andre behandlingene.
Bruk av Envirom CBX i 3 liter/daa gitt ved setting ga mer avling enn 2 liter uten delgjødsling. Det var signifikant færre små løk i leddene med tilleggsbeising i forholdet 1:9, enn i leddet uten delgjødsling, men ikke i forhold til leddene med delgjødsling. Bruk av 1 liter CBX så ut omtrent som kontrollen, og ga ingen signifikante fordeler.

Selv om Root Base som tilleggsbeising i forholdet 1:9 kan gi raskere spiring er det nok lite aktuelt å gjøre dette. Det vil medføre en ekstra arbeidsoperasjon da Root Base ikke skal blandes med soppmidler.

Det var ingen signifikante forskjeller i avling mellom kontrollen, 1 liter CBX med eller uten tilleggsbeising eller 3 liter CBX med eller uten tilleggsbeising. Likevel så begge behandlingene med 3 liter CBX friskere ut i åkeren ved vurderinger i sesongen, og viste tendenser til høyere avling, selv om de ikke skilte seg nok ut til å bli statistisk sikre. I og med at vi så såpass forskjeller i åkeren, og noe tendenser til økt avling, er det interessant å se videre på bruken av Envirom CBX i løk.

Se hele rapporten herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.