Falskt såbed til grønnsaker

21.04.2016 (Oppdatert: 20.02.2018) ,  Hilde Marie Saastad

For å trigge ugraset til å spire kan en bruke falskt såbed. Brukt over tid kan dette redusere ugrasbanken i jorda.

Vanning for å få ugraset til å spire i falskt såbed

 

  • Gjør klart min 3 uker før - der mulig.
  • Kjøring ukentlig – begynn dypt – gå grunnere for hver gang.
  • Siste kun i de øverste cm.
  • Dyrk ugraset
  • Svimiddel /propan

 

Mer om falskt såbed