Fôringsforsøk med ulikt innhold av råprotein

08.07.2014 (Oppdatert: 14.02.2018) Anders Gjerlaug

Vil surfôr med høyt råproteininnhold kunne gi like god produksjonsevne hos melkekyr som surfôr med lavt innhold av råprotein sammen med proteinkonsentrat? Det er utgangspunktet for et nytt foringsforsøk hos Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala. De har nå kommet med en ny rapport om resultatene i forsøket.

utført fôringsforsøk på gras med ulik råprotein- konsentrasjon i grovfôret. Hypotesen i dette forsøket er at ved å gi surfôr med høyt innhold av råprotein (17 %), så skal kuene melke like bra som om man gir kuene surfôr med lavt innhold av råprotein (13 %) + proteinkonsentrat. Det ble også gitt kraftfôr i rasjonen, i form av bygg, hvete og havre. 

Forskjellen mellom Ensilage 170 og 130 er at det var tilsatt surfôr av ren kløvereng, for å få opp råproteinet (I ensilage 170). Gjennom forsøket fikk de opp ytelsen noe, ved å gi surfôr av med 17 % råprotein vs. Surfôr med13 % råprotein. Proteinprosenten i melka økte fra 3,17 til 3,24, men det gjorde ikke så stort utslag på ytelse beregnet i EKM (0,9 kg). Ved å gi proteinkonsentrat i tillegg til Ensilage 130 økte ytelsen (1,7 EKM) i forhold til bare gi surfôr som har 17 % råprotein innhold, dog fettet sank med 0,2 %.

God effekt
Ved å fôre med surfôr som har lavt innhold av råprotein, vil man få god effekt med å tilsette et eller annet
proteinkonsentrat, for å få opp ytelsen. Ved bare å fôre med surfôr av høy råproteinprosent, så øker ikke andelen AAT i rasjonen!

Les hele artikkelen her: Fôrrasjon med bare surfôr med høyt råprotein vs. surfôr med lavt råprotein + proteinkonsentratFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.