Forlenget sesong av norskprodusert rotpersille, pastinakk, knollselleri og beter 2014-2017

14.12.2017 (Oppdatert: 06.11.2018) Hilde Marie Saastad, Hilde Olsen, Ninni A Christiansen

Ved å forlenge sesongen for norsk rotpersille, pastinakk, knollselleri og runde beter, kan vi i større grad erstatte importert vare i vintermånedene.

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å forlenge sesongen for norsk rotpersille, pastinakk, knollselleri og runde beter. Med mål om å minske svinn på lager ved å forbedre forutsetningene for produksjonen ville vi se om vi fant bedre sorter, og om tilpasset og mer optimal gjødsling kunne gi en bedre kvalitet og bedre lagring. Vi ønsket også å kartlegge innhøstingsmetodenes påvirkning på lagerkvaliteten, for å finne metoder som ville gi mer norsk vare lengre utover våren. Til sammen var målet å øke andelen norske rotvekster i markedet.

Det totale grøntforbruket har økt over tid og mer av behovet kunne vært dekket av norsk produksjon om vi kan redusere svinnet ut fra lager. Med dette prosjektet ønsket vi å se på hva som kan øke kvaliteten og lagringstiden og dermed få et merutbytte av allerede produsert norsk vare. Målet om å øke Norsk matproduksjon, slik det står i landbruksmeldinga, bør være fullt mulig ved å produsere en større andel av rotgrønnsakene selv. Vi må produsere kvalitetsvarer, og vi må minske svinnet på den norske varen som allerede er produsert og dermed forlenge norsk sesong.

Prosjektets mål var å forlenge sesongen for norsk rotpersille, pastinakk, knollselleri og runde beter og dermed erstatte importert vare i månedene februar, mars og til dels april med norskprodusert vare. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Innovasjon Norge, Oslo, Akershus og Østfold. Prosjektet eies av rotvekstprodusentene, med Roy Hasle i spissen.

 

Rapport for Forlenget sesong av norskprodusert rotpersille, pastinakk, knollselleri og beter 2014-2017Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.