Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
⋅ Småskalaproduksjon

Grunnstammer til druer 2021

Norge er i ferd med å bli et vinland. Hvilke grunnstamme er best for dyrking i Norge?
NLR Viken
Ny kunnskap2
⋅ Frukt og bær

Ny kunnskap gjennom forsøk og samarbeid

NLR er for mange bedre kjent som Forsøksringen og gikk under det navnet fram til 2008. Tidligere var primæroppgaven å utføre forsøk som var til nytte for næringen. Det er fortsatt en viktig oppgave, men rådgivingen mot enkeltprodusenter blir viktigere de neste årene.
NLR Vest SA
Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
NLR Nord Norge
Pal i jorden
⋅ Frukt og bær

Bruk av stolpesparere i fruktfelt

Trykkimpregneringen i stolper har blitt mer miljøvennlig, dermed råtner stolpene lettere i overgangen mellom luft og jord. Stolpesparere kan hindre at stolpene råtner så lett.
NLR Vest SA
NLR Viken
Blogginnlegg stine
⋅ Frukt og bær

Tørke i frukthagen

Vi har lagt bak oss en ekstremt tørr vekst­sesong i Indre Sogn. Vanningsanlegg har til tider gått døgnet rundt og mindre elver gikk til slutt tomme for vann.
NLR Vest SA
Plommer opal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Skjering av steinfrukt

Steinfrukttre vert vanlegvis forma som spindeltre, og rettleiinga her omhandlar denne treforma. Nyare treformer som UFO har me lite erfaring med så langt.
NLR Vest SA
Eple
Medlem
⋅ Frukt

Skjering av kjernefrukt

Skjeringa er noko av det viktigaste me gjer i frukthagen Kor grundige me er med dette arbeidet legg grunnlaget ikkje berre for årets avling, men også for neste år.
NLR Vest SA
Staende vatn i jordbaeraker
Medlem
⋅ Plantehelse

Planter i vassjuk jord

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan verte både for mykje og for lite vatn, og i begge høve kan plantene bli skadde.
Landbruk Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bær er sunt året rundt

Noreg er i verdensklasse når det gjeld forbruk av jordbær. Kva har det av betydning for deg som et bæra?
Landbruk Nordvest
WRH Blomstring bjornebaer 3
Medlem
⋅ Frukt og bær

Bjørnebær i substrat i tunnel

Etter to års prøvinger viser resultatene forskjeller i salgsavling mellom ulik pottetettheter. Det er lite til ingen forskjeller i bærstørrelse mellom ulike pottetettheter. Sorten Loch Tay med 1 meter potteavstand gav høyest avling pr potte, høyest plukkehastighet i kg/time og best økonomi. Loch Tay er tidlig og har smakfulle, holdbare, middels store bær. Loch Ness har store, mindre smakfulle bær og er veldig sein.
NLR Agder
Okobringebaer 11 06 2020 nr 2 AV
⋅ Frukt og bær

Økologisk bringebær på friland og i tunnel

I 2020 ble det startet opp et stort arbeid for å undersøke mulighetene for økologisk bringebærproduksjon. De største utfordringene i dyrking av økologisk bringebær, er bringebærbille og gråskimmel. Prosjektet Økologisk bringebærproduksjon har som mål å finne ut om det er mulig å oppnå lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær.
NLR Agder
Morellblomstring hos Asbjorn Akersmyr i Lyngdal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Flekkvingefruktflua D. suzukii

Vi har hatt overvåking i moreller, bringebær og bjørnebær der vi kombinerte både fellefangst av fluer med prøver av friske + frasorterte bær. I begynnelsen av august var det noe fluer i fellene, men ikke larver i bærprøvene. I midten av august var det mye fluer i feller og en del larver i bærene, men da var morell- og bringebærhøstinga ferdig. Bjørnebær i september hadde mye fluer i både feller og bær.
NLR Agder
1 2 3 4 5 6