Jordbaerplante i blomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018. Til samanlikning vil det tilsvare å flytte no minst 4 breiddegrader mot sør.
Landbruk Nordvest
JKH radsproyting med jordbaerbom
⋅ Bær

Optimal sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr i jordbær

I perioden 2010–2016 ble det gjort omfattende testkjøringer med fysisk måling av sprøytedekningsgrad i ulike plantebestandsstørrelser ved ulike sprøyteinnstillinger, kjørehastigheter og dyser. I OptiBærprosjektet 2016–2018 har vi i tillegg prøvd ut en del sprøytescenarier for å finne hvilken dekningsgrad av sprøytevæske som må til for å oppnå god biologisk effekt mot gråskimmel og veksthusspinnmidd.
NLR Agder
Jordbaer og rate JH
⋅ Bær

Lønnsomt å fjerne råtne bær i jordbærfeltet?

Gjennom to år er det gjort forsøk med ulike sprøytestrategier mot gråskimmel i jordbær, i tillegg til å måle effekten av å enten fjerne råtne bær eller la de bli igjen i feltet.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
Alternativ til kjemisk bekjempelse
⋅ Frukt

Kok bort ugraset i eplefelt

NLR Viken har testet ugrasbekjempelse med varmt vann for å undersøke effekten. Kan kokende vann bekjempe ugras i frukthagen?
NLR Viken
Jordbaeraker foto Ingrid Myrstad
⋅ Bær

Vinterdekke i jordbær

Det begynner å bli tid for å legge på vinterdekke på jordbæra. Jordbærplanta tåler lite barfrost og allerede ved 4-5 grader minus kan det oppstå skader som fører til redusert avling neste år og i enkelte tilfeller total utgang.
NLR Nord Norge
Tindved foto Steve Saltermark
⋅ Bær

TINDVED – vakker, sunn og smakfull!!

Tindved, som nyttevekst i form av plante for bær- (frukt)produksjon, har liten tradisjon her til lands. Men som pionerplante har den vært her siden isen trakk seg tilbake og naturlige forekomster finnes langs kysten fra Sør-Trøndelag til Ibestad i Troms.
NLR Nord Norge
Image 5f6ee363d3feb
⋅ Frukt

Gjødselvatning til eple

PresiEple er eit prosjekt med midlar frå Forskningsrådet. NLR Viken er prosjekteigar, NIBIO er viktig FoU part i lag med andre aktørar i fruktmiljøet.
NLR Viken
9 Rognebaermoll 2
⋅ Frukt

Rognebærmøll i eple

Det var lite rogneblomster våren 2018 og det vart varsla kraftig angrep i alle fruktdistrikt. Angrepet vart omfattande i enkelte felt.
NLR Viken
Sympton pa drukning i jordbaer
Medlem
⋅ Bær

Stressa planter

Ei stressa plante vil ikkje yte optimalt. Men kva kan vere årsaken til at planta får stressutslag?
Landbruk Nordvest
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5 6