Rognebærmøll

Rognebaermoll larve
Larven av rognebærmøll er ofte raud, men kan også være mykje lysare i fargen. Foto: Gaute Myren.

Skadeomfang

For to av felta vart det sjekka for skade av rognebærmøll. Det vart da tilfeldig utplukka eple frå feltet ved vanlig haustetid til eplesorten. Alle eple med symptom på rognebærmøll vart undersøkt grundig. Andre insekt kan være epleviklar, sjå korleis ein kan forvirre denne.

Tabell: skade i felt rett før hausting av epla. Det er sjekka 100 eple, tilfeldig utvald. I usprøyta felt er det ingen tiltak mot rognebærmøll. Andre insekt kan være innvendige larver som liten fruktviklar, epleviklar eller utvendig gnagskade frå larver.

Feltlokasjon

Behandling dyrkar

Rognebærmøll

Andre insekt

AB -

Rad 1

Usprøytet

41 %

8 %

AB -

Rad 2

Usprøytet

31 %

11 %

AB -

Rad 4

Usprøytet

5 %

11 %

AB -

Rad 7

Usprøytet

21 %

19 %

AB -

Rad 9

Usprøytet

17 %

7 %

AB -

Rad 1

Calypso 25/6

5 %

7 %

AB-

Rad 4

Calypso 25/6

1 %

4 %

AB -

Rad 7

Calypso 25/6

0 %

0 %

VG -

Gravenstein*

Usprøytet

9 %

0 %

VG -

Åkerø*

Usprøytet

31 %

3 %

VG -

Aroma*

Usprøytet

64 %

1 %

VG-

Aroma rad 5

Coragen 25/6

0 %

0 %

VG -

Aroma rad 5

Coragen 25/6

0 %

0 %

VG-

Aroma rad 5

Coragen 25/6

0 %

0 %

VG-

Dobbeltrad innkjørsel

Coragen 25/6

6 %

0 %

*Ulikt antall eple grunna variabel avling i radene. Totalt 300 eple (Gravenstein, Åkerø og Aroma)

Andre feltresultat for skade av rognebærmøll

I skaderegistrering i andre prosjekt er skaden av rognebærmøll vorte registrert. Tilfeldig utval av epla i tre rader.

Tabell: tilfeldig valte eplefelt og forekomst av rognebærmøll. Det er sjekka 100 frukter pr felt. For økofelt er det samleresultat for fleire rader.

Feltlokasjon

Behandling dyrker

Rognebærmøll

Andre insekter

JB -

Rad 1-3

Coragen

1 %

1 %

JS -

Rad 1-3

Coragen

0 %

0 %

AE -

Rad 1-3

Coragen

1 %

1 %

HIS

Rad 1-3

Coragen

3 %

1 %

HOB-

Rad 42-44

Usprøytet*

12 %

1 %

HOB-

Discovery

Usprøytet*

14 %

26 %

HOB-

Aroma

Usprøytet*

9 %

17 %

HOB-

Santana

Usprøytet*

3 %

49 %

HOB-

Holsteiner Cox

Usprøytet*

2 %

55 %

*økologiske felt

Rognebaermoll aroma 2020
Rognebærmøll som gjorde skade i 'Aroma' eple. Foto: Gaute Myren.

Tiltak er nødvendig i angrepsår

Rognebærmøll har vore ein frykta skadegjerar i eple. Dei siste 20 åra har dei store angrepa vorte sjeldne, men vi såg i 2018 at det framleis kan bli angrep. Angrep av rognebærmøll i eplefelt i 2020 understrekar kor viktig det er å ha overvåkingssystem for skadegjeraren. Tidspunkt for bekjemping er svært viktig, samt å ha gode og effektive plantevernmiddel. Mattilsynet gav dispensasjon for epledyrkarane til å bruke Coragen frå FMC i sesongen 2020.