Løk Foto Ingrid Myrstad
Medlem
⋅ Høsting

Litt smått om løkhøsting

Det produseres noe løk i Nord-Norge, men vi har muligheter til mye mer, både stor og liten produksjon.
Svarte karstrenger Foto Kari Aarekol NLR Rogaland
Medlem
⋅ Prosjekter

Årsak til svarte karstrenger i kålrot

Svarte karstrenger i kålrot har vært en utfordring i kålrot i mange år, problemet kommer oftest til syne i løpet av lagersesongen, men kan også være til stede i kålrota før høsting. Nylig ble det avsluttet et prosjekt som hadde som mål å finne årsakene til denne kvalitetsforringelsen.
NLR
Lage r2020
⋅ Lagring

Tema rundt lagring av hagebruksvekster

På webinaret med generelle tema fra Lager 2020 ble det redegjort for hvordan kjølelager fungerer, ulike lagerløsninger, hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover, planlegging og dimensjonering av lager og hvilke alternativer som finnes. I tillegg ble det informert om et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter: NLR Lagersjekken.
NLR
Salataker
Medlem
⋅ Off-label og dispensasjoner

Plantevernplan grønnsaker 2022

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om alle plantevernmidler tillatt brukt i de ulike kulturene og hvordan de skal brukes.
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Sortsfelt i lok
Medlem
⋅ Grønnsaker

Fagdag for løkdyrkere

Agronomiske og økonomiske utfordringer i løkproduksjon var tema da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte sin årlige fagdag i løk 15.februar.
NLR
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
1 2 3 ... 9