Høsting av rødbeter. Foto: Hilde Olsen.
⋅ Gjødsling

Positiv effekt på jordhelse ved bruk av kompost

Som en del av prosjektet «Virkning av kompost på avling, næring og jordliv i flerårig vekstskifte» har NLR Øst i feltforsøk over tre år observert hvordan tilførsel av kompost påvirket jordlivet og avlinger.
NLR Øst
20190521 markdag lok
Medlem
⋅ Grovfôr

I grupper lærer vi av hverandre

Gjennom samhandling med andre, får du hjelp og støtte til å ta gode avgjørelser or drifta. Vi trenger hverandre for å komme framover, og kunnskapen om ulike mennesketyper kan gjøre gruppearbeidet enda mer effektivt.
NLR Øst