Skarpe slagstål og kniver er viktig for god kvalitet og god gjenvekst.

Kjøring med sløve kniver:

 • Røsker graset av og bidrar til rotskade.
 • Mye gras blir liggende igjen.
 • Bidrar til senere gjenvekst.
 • Krever mer diesel/energi.

Stubbehøyde

God stubbehøgde ved slåing er avgjørende for om en etterpå kan gjøre en kvalitetsjobb med vender, rive og pick-up uten at det kommer inn jord og gjødselrester i fôret.

En god del rundballefôr som blir berget har kort stubb, tørkes i streng med kort tørketid og uten bruk av ensileringsmiddel. Dette gir klart dårligst fôr og gjæringsresultat - og høyest fôrkostnad.

Stubb alltid på ca. 8-10 cm. Kortere stubbing enn 8 cm gir:

 • Mer gjæringsproblem i konserveringen pga. jord- og husdyrgjødselinnblanding. Eventuelt må rive/pickup stilles høyere, noe som gir mer fôrspill.
 • Mindre pakkevillig gras og mindre fôr med i hver vogn eller ball.
 • Dyrere total fôrkostnad i kr/FEm til tross for litt mer netto kg avling.
 • Dårligere og seinere gjenvekst etter slått.

Lengre stubbing enn 10 cm gir:

 • Stubb som er så lang at den ofte ikke reiser seg igjen etter at du har kjørt på den.
 • Mer problemer med renslåing i legde.
 • Mer forurensing av graset i neste slått hvis en sprer husdyrgjødsel mellom slåttene på for lang stubb.

Hvis du ikke får stubbet høgt nok:

 • Kjøp tilfredsstillende «dybdesko» til trepunktmaskinen.
 • Å «holde» maskinen på trepunkten gir ujevn stubbehøgde fra +20 til -5 cm.
 • For langt toppstag hjelper noe, men maskinen slår da meget dårlig ved legde i åkeren.
 • Slepemaskiner har høydeinnstilling.