Plansilo og tårnsilo

 • Det tåles høyere tørrstoffinnhold til tårnsiloer enn til plansiloer pga. bedre høyde og pakkeevne.
 • Maks 25 prosent tørrstoff med slaghøstere med finkutting, samt lessevogner med fingervalse.
 • Maks 30 prosent tørrstoff er tilrådelig der det brukes lessevogner med god rotorkutter.
 • Skal graset høstes med finsnitter, så tåler det mest fortørking – da er det pakkevillig.

Rundballer

 • Kan ha høgere tørrstoffinnhold, men det er lite å vinne totaløkonomisk med over 35 prosent tørrstoff i fôropptak til storfe og sau.
 • 4-6 FEm ekstra i hver balle ved én prosentenhet økning i tørrstoff opp til 40 prosent tørrstoff. Bedre fortørking opptil 40 prosent tørrstoff gir da færre baller, mindre transportbehov og klart lavere total fôrkostnad.

Gårdseksempel

300 dekar, 600 FEm/dekar, to slåtter, tre km kjøring. 230 FEm/balle ved 30 prosent tørrstoff

prosent tørrstoff

Baller totalt

Total grovfôrkostnad (kr/år)

Kr/FEm

20

1014

439 000

2,44

25

889

412 000

2,29

30

791

392 000

2,18

35

713

376 000

2,09

Tørking i streng

Tørking i streng er mest aktuelt og å foretrekke på bæresvak og ujevn jord med stor fare for jordinnblanding i graset.

Bredspreding ved slåinga

Bredspredning ved slåinga og fortørking på mest mulig av arealet er meget aktuelt når været tillater det. Det gir rask, jevn og betydelig bedre fortørking. Bedre fortørking gir mer fôr i hver balle, og dermed færre baller.

 • Oftest bedre gjæringskvalitet
 • Lavere total grovfôrkostnad selv inkludert rakekostnad. (Rakinga blir dekket inn ved 2-3 prosent mer tørrstoff)
 • Mindre kraftfôrutgifter på fjøset.

Bør slåmaskinen ha stengelknekker/stengelbehandler?

Ved tørking i streng er det helt nødvendig og lønnsomt med stengelknekker ved alle tørrstoffnivå. Uten knekker blir strengen kompakt med ubetydelig tørk inni strengen. Ved tørking som bredspredd gras spriker forsøks- og prøveresultater en god del, men tendensen er som følgende:

 • Vær særlig oppmerksom på «slepere». Velg fortrinnsvis en maskin som fører graset over hjulene. Da får du den bredeste jevneste bredspredninga og beste tørken.
 • Slepere som fører graset mellom hjulene har vinger som sprer det ut igjen, men ofte vil det da ligge en grasmasse som er tynn mot kantene av skåra og meget tykk på midten. Og de bredsprer ofte bare på opptil 80 prosent av slåttebredden.
 • Tørking opptil ca. 29 prosent tørrstoff; om graset ligger likt i tørkebredde og tilvasing, så skal maskin med og uten knekker tørke like fort fordi det da er forbindelse som fremdeles funker mellom blad og stengel. Tørking av bladet går lettest og da dras vann fra stengel ut i bladet ved tørking. Over 29 prosent tørrstoff slutter den forbindelsen og da tørker blad og stengel hver for seg
 • Bare bredspredermaskiner uten stengelbehandler er lønnsomme og aktuelle om de bruker mer enn 85 prosent av slåttebredden til tørking og legger graset bra «oppvaset og luftig». Det er en del maskiner som sprer for dårlig og som legger graset for flatt. Da tørker graset dårligere enn om det legges i streng. Slåmaskiner uten stengelbehandler er billigere, lettere og har mindre energiforbruk så du kan kjøre med bredere slåttebredde på samme traktor og dermed få større slåttekapasitet. Så da blir selve slåtten billigere, men hvis en maskin uten stengelbehandler tørker mer enn to tørrstoff-prosentenheter dårligere enn maskin med knekker, så blir det så mange flere baller at det du sparer på slåmaskinkostnader, det taper du igjen på ekstra kostander til balling, plast, handtering og hjemtransport. En del bredspredermaskiner med stengelknekker kan legge graset mer luftig og gi raskere tørk, færre baller og billigere fôr totalt selv om maskin med knekker har dyrere slåmaskinkostnad, mer dieselforbruk og med mindre kapasitet.
 • Tørking til over 29 prosent tørrstoff; da blir det raskere fortørking og klart lønnsomt å bruke maskin med stengelknekker. Særlig viktig med stengelknekker hvis du skal ha meget tørt fôr og høyensilasje.
 • Merkostnadene med maskin med knekker/stengelbehandler dekkes inn igjen/gir identisk totaløkonomi sammenlignet med maskin uten stengelbehandler dersom graset med knekker tørker ca. to prosentenheter raskere. Forsøk med tørking til over 30 prosent tørrstoff har vist hele 5-6 prosentenheter økning med stengelknekker versus uten.

River til sammenraking

River til sammenraking må ha mange og gode hjul. Det viktigste er god høydeinnstilling og «nesehjul» rett foran tindene, for å sikre at tindene ikke kommer nedi og drar inn jord og gjødselrester i fôret.

Husk at det er foran på rotoren som tindene er mest nedi mot jorda og det er der det er viktig at de sikres mot at de ikke kan gå nedi. For å kunne gjøre en god jobb med riva, er det en forutsetning at slåmaskinen har stubbet ok høyde.