Avlingsregistering
⋅ Grovfôr

Registrer grovfôravlinga di!

Avlingsregistreringer gir ikke bare god oversikt over produsert grovfôr, men kan også brukes inn i videre planlegging av kommende års drift.
NLR Øst
IMG 1658
⋅ Mais

Dyrkingsveileder fôrmais

NLR Viken har i samarbeid med NLR Øst har laget en dyrkingsveileder for fôrmais. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra dyrking av fôrmais i Vestfold, Østfold og Akershus, og med bakgrunn i faglitteratur fra Sverige og Danmark.
NLR Øst
Klover
Medlem
⋅ Grovfôr

Innsåing av kløver i eng

Erfaringsmessig tynes kløveren ut i enga etter noen år. For sterk nitrogengjødsling og intensiv høsting er kjente årsaker, men også overvintringskader og dårlige vekstforhold har stor betydning. Forsøk viser at det kan være stor avlingsgevinst ved oversåing med kløver i etablert eng. Spesielt rødkløver spirer godt og kan etablere nye planter uten jordarbeiding. Resultatet blir best i ny eller ung eng, hvor det allerede er svak etablering av eksisterende eng, og når oversåing blir gjort tidlig på våren eller rett etter første slått.
NLR Øst
Foto Ida E Bakken
Medlem
⋅ Beite

På lag for å slippe kua på skogen - Beitelagsorganisering

Prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite har de siste tre årene tatt et dypdykk i utmarksbeitebruken i Glåmdalen, som av ulike grunner er lav. Viktige fellesnevnere for de som lykkes med storfebeiting i utmarka, er god organisering og et godt samarbeid med grunneiere.
NLR Øst
Forbete med knoll
⋅ Grovfôr

Sortsforsøk fôrbeter

Les mer om sortsforsøk i fôrbeter 2020 i NLR Øst her!
NLR Øst
Mais hosting 23 september 2020
⋅ Grovfôr

Sortsforsøk mais

Les mer om sortsforsøk i mais her.
NLR Øst
Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst har jobbet med et utmarksbeiteprosjekt med navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite». Prosjektet er nå avsluttet.
NLR Øst
Borforgiftning i varhvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Bor

Bor øker aktiviteten til mange enzym og påvirker oppbygging av protein og sukker.
NLR Øst
1 2 3