Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst jobber med ett utmarksbeiteprosjekt som har fått navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite».
NLR Øst
Borforgiftning i varhvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Bor

Bor øker aktiviteten til mange enzym og påvirker oppbygging av protein og sukker.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
Magnesiummangel i korn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Magnesium

Grunnstoffet magnesium har en viktig rolle i plantene, og spesielt som sentralatom i klorofyllmolekylet.
NLR Øst
Regnbue eng pexels frans van heerden 1438833
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn magi

Plantene omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen.
NLR Øst
Tett eng
Medlem
⋅ Grovfôr

Engdyrking uten plog

Plogen og enga har fungert sammen tilbake til tidenes morgen. Det er mye fokus på pløyefri dyrking i kornproduksjonen. Er dette mulig når du produserer grovfôr?
NLR Øst
Forbete med knoll
⋅ Grovfôr

– Kua digger det

Fôrbeter har vært dyrket i Norge tidligere, men har gått inn i glemmeboka for de fleste. Hans Petter Aurstad har hentet ny kunnskap fra Danmark og dyrker fôrsukkerbeter for å kunne være mer selvforsynt med fôr til melkekuene. Det vet de å sette pris på!
NLR Øst
1 2