Foto Ida E Bakken
Medlem
⋅ Beite

På lag for å slippe kua på skogen - Beitelagsorganisering

Prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite har de siste tre årene tatt et dypdykk i utmarksbeitebruken i Glåmdalen, som av ulike grunner er lav. Viktige fellesnevnere for de som lykkes med storfebeiting i utmarka, er god organisering og et godt samarbeid med grunneiere.
NLR Øst
Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst har jobbet med et utmarksbeiteprosjekt med navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite». Prosjektet er nå avsluttet.
NLR Øst
Borforgiftning i varhvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Bor

Bor øker aktiviteten til mange enzym og påvirker oppbygging av protein og sukker.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
1 2