Krypsoleie Erking Floistad
Medlem
⋅ Grovfôr

Ukas ugras: Kryp- og engsoleie.

Engsoleie er en velkjent plante som er flerårig og stedbunden, mens krypsoleia brer seg utover med vandrende stengler som slår røtter.
NLR Øst
Brennesle
Medlem
⋅ Grovfôr

Ukas ugras Nesle

Nesle, ofte kalt brennesle, er en planteslekt i neslefamilien.
NLR Øst
Avlingsregistering
⋅ Grovfôr

Registrer grovfôravlinga di!

Avlingsregistreringer gir ikke bare god oversikt over produsert grovfôr, men kan også brukes inn i videre planlegging av kommende års drift.
NLR Øst
Vassarve i blomst Marit
Medlem
⋅ Grovfôr

Ukas ugras: Vassarve

Les mer om vassarve her
NLR Øst
Tunrapp 2
Medlem
⋅ Grovfôr

Ukas ugras: Tunrapp

Les mer om ugresset tunrapp.
NLR Øst
IMG 1658
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Dyrkingsveileder fôrmais

NLR Viken har i samarbeid med NLR Øst har laget en dyrkingsveileder for fôrmais. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra dyrking av fôrmais i Vestfold, Østfold og Akershus, og med bakgrunn i faglitteratur fra Sverige og Danmark.
NLR Øst
Klover
Medlem
⋅ Grovfôr

Innsåing av kløver i eng

Erfaringsmessig tynes kløveren ut i enga etter noen år. For sterk nitrogengjødsling og intensiv høsting er kjente årsaker, men også overvintringskader og dårlige vekstforhold har stor betydning. Forsøk viser at det kan være stor avlingsgevinst ved oversåing med kløver i etablert eng. Spesielt rødkløver spirer godt og kan etablere nye planter uten jordarbeiding. Resultatet blir best i ny eller ung eng, hvor det allerede er svak etablering av eksisterende eng, og når oversåing blir gjort tidlig på våren eller rett etter første slått.
NLR Øst
Raigras som fangvekst i okomaisen
Medlem
⋅ Grovfôr

Startgjødsling til økomais

Fra forsøksmelding 2021. Les mer om startgjødsling til økomais her
NLR Øst
1 2 3 4