Halm – ulike behandlingsmetoder

04.09.2020 (Oppdatert: 22.09.2020)

Halm er et supert substitutt til grovfôrrasjonen til dyr som ikke trenger så mye energi, men har behov for vomfyll og sysselsetting. Det finnes flere måter å bevare halmen på, noen alternativer som kan øke fôrverdien samt alternativer som kun konserverer, men vær obs på hvor mye grønnmasse det er i halmen.

Foto: OKE, NLR Innlandet

Behandlinger utenom tørking

Ammoniakk

Ammoniakkbehandling kan brukes på tørr halm, men er vannprosenten nærmere 10 er det ikke gunstig. Noe råere halm kan og behandles, men dette må skje raskt etter pressing for å unngå mugg.  Det avgjørende at plantematerialet dødt.

Tilsetning er 2,5–3 % ammoniakk per ball, enten ved traktorbehandling eller ved spydbehandling. Behandlet fôr bør ligge minst fire uker før bruk. Ved traktorbehandling er det nok med 2,5 prosent ammoniakk i forhold til ballens vekt, mens ved spydbehandling er det tre fulle prosenter som tilsettes. 

Frøhalm, umoden halm eller halm med mye gras (ugras og gjenlegg som har vokst gjennom) bør ikke ammoniakkbehandles! Sukker fra de grønne plantedelene kan reagere med ammoniakk og danne giftstoffet 4-metylimidazol. Gifta kan medføre unormal oppførsel, kramper eller i verste fall død for dyra som spiser fôret. Giftstoffene kan gå i melka som kan føre til at diende dyr kan dø, uten at mordyret viser symptomer.

Les mer om halm til fôr

 

Urea

Ved riktig bruk av urea vil urea omdannes til ammoniakk og dermed gi lignende konserverende effekt og kilde til oppbygging av mikrobeprotein i vom som ammoniakkbehandling, men fôrverdien er noe lavere. Det ser ut til at det er mindre risiko for dannelse av 4-MeI-danning med mye innslag av grønt i halmen ved bruk av urea sammenlignet med ammoniakk, da den fordeles jevnere og ikke gir en like stor temperaturøkning. Urea kan dermed brukes i halm med mer grønnmasse enn ammoniakk.

Urea blandes i vann og tilsettes under pressing med pumpeutstyr for ensileringsmiddel. Behandles med 3 % urea, ballen bør ligge 6–8uker før fôring. Vær obs på at det finnes egen urea til fôrproduksjon.

Les mer om Urea som alternativ til ammoniakk

 

Luting

Luting er en gammel metode hvor tørr halm dyppes i en lutløsning. Dette krever tilgjengelighet på kar og mulighet til å la halmen renne av seg etterpå.  

Les mer om tørrluting og dyppeluting

 

Konservering med ensileringsmiddel

Om halmen ble råere enn tenkt eller det er mye grønt i massen vil bruk av ensileringsmiddel være et godt alternativ. Om det er et høyt vanninnhold og mye grønnmasse får en flere utfordringer enn kun mugg, og behandlingen vil ligne mer på det som brukes til grønnfôr. Produkter som Ensil Ekstra/ GrasAAT SX eller Xtrasil Ultra/ Kofasil Ultra kan her være gode alternativer da de inneholder virkestoffer både til gjæringsprosessen, samt virkestoffer mot mugg og gjærsopp.

Om massen er veldig tørr, men ikke lagringsstabil er det produkter spesielt effektive mot mugg som er best egnet. Xtrasil/ Kofasil Ultra har virkning opp til ca. 60 % TS. Over dette blir materialet for tørt, og produktet vil ikke komme i gang og fungere på ønsket måte. Produkter med høyt innhold av propionsyre som f.eks. GrasAAT Feed (korn), GrasAAT TMR (Fullfôr) og Ensil Halm er da gode alternativer. Halmen må da pakkes i plast.

Dosering: ca. 3 L per ball (7–10 L per tonn). Fôr tilsatt Kofasil/Xtrasil må ligge minimum 4 uker før utfôring.

 

Tabell 1: Enkel oversikt over behandlingsmetoder og effekter:

Behandling

Effekt

Spesielle hensyn

Ammoniakk

Øker fôrverdien

Hindrer mugg

Dreper frø av hønsehirse og floghavre

Ved frøhalm, umoden halm eller halm med mye grønnmasse vil ammoniakk danne giftstoffer

Urea

Øker fôrverdien

Hindrer mugg

Kan gi forgiftning om ikke blandet ut i riktig forhold i vann

Dyppeluting

Øker fôrverdien

 

Ensileringsmiddel

Bevarer hygienisk kvalitet/ hindrer mugg

 

 

Tabell 2: Fôrverdier ved ulike behandlinger av halm

Ubehandla halm

0,50 FEm/ kg TS

Ammoniakkbehandlet halm

0,68 FEm/ kg TS

Dyppeluta halm

0,74 FEm/ kg TS

  • Det antas at Urea ligger mellom ubehandla og ammoniakkbehandlet halm

Les mer om fôrverdien til halm

 

Forfatter: Juni S. Karlsen i NLR ØstafjellsFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.