20220223 Huggenes i Soloppgang Foto Camilla Jacobsen Eng
Medlem
⋅ HMS

Eier er byggherre på gården: Byggeprosjekt krever SHA-plan

Å være byggherre medfører noen forpliktelser som ikke kan overføres til utførende entreprenør. Enten du skal rive, bygge, restaurere, grøfte eller utføre grunnarbeider på egen eiendom, må du ha en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det kan NLR hjelpe deg med.
NLR Øst
Brann
Medlem
⋅ HMS

Brannforebygging i innhøsting

Gjør deg selv en tjeneste og gjør gode brannforebyggende tiltak for å unngå landbruksmaskiner i brann.
NLR Øst
Bilde til Gront i Fokus Sikkerhet og helse i varonna 2022 2
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet og helse i våronna

Alle bør ha som mål å være like hel og frisk om kvelden, som da man sto opp om morgen. Godt sliten er greit, men ikke skadd eller utsatt for skadelige situasjoner.
NLR Øst
Familie bakfra
Medlem
⋅ Familie

Bonde og gravid? Søk svangerskapspenger!

Bønder er yrkesgruppe med flere risikofylte arbeidsoppgaver. Du skal oppleve at barnet i magen er trygt selv om du har et yrke med høy ulykkesrisiko. En forutsetning for å kunne søke om svangerskapspenger, er at du må være frisk gravid, men at jobben innebærer arbeid som medfører risiko for det ufødte barnet, og at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at du unngår arbeidsoppgaver som innebærer risiko for barnet.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
2
Medlem
⋅ HMS

Sikker håndtering av dyr

Store dyr og sterke instinkter kan bli en livsfarlig kombinasjon. Derfor er risikovurdering viktig når vi skal håndtere dyr.
HMS radgiving
Medlem
⋅ HMS

Planlegg for det verste

Vi har alle en «supermann i magen» som gjør oss trygge på at «det skjer ikke meg», men av og til skjer det likevel uventede ting. Vi vet ikke hva som kan skje og vi vet ikke når – men dersom noe skjer må vi være forberedt slik at gårdsdriften og livet vårt kan fortsette på best mulig måte. Vi må tenke beredskap – og vi må planlegge i forkant!
NLR Øst
Prestekrage. Foto: Lise Olavsdotter Lund.
Medlem
⋅ HMS

Svangerskap og fødsel hos bonden

Hvilke ytelser har du som bonde rett på ved svangerskap og fødsel? Norges Bondelag har utarbeidet en veileder som gjør det litt enklere å få oversikt.
Blåveis. Foto: Heidi Rohde.
Medlem
⋅ HMS

Sykdom hos bonden

Hva har bønder rett til ved sykdom? Norges Bondelag har laget en veileder som gjør det litt enklere å få oversikt over dine rettigheter om du skulle bli syk.